KULTURFÖRENINGEN
ALTERNATIVKRETSEN HÄLSINGLAND

Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med säte i Nordanstigs kommun, Hälsingland med inriktning på subkulturer. Vi strävar efter att möjliggöra för fler kulturaktörer att verka och synas på landsbygden i Hälsingland samt att skapa en bred kulturell verksamhet.

Föreningen bildades 2012 med ett syfte att utveckla kulturlivet i Nordanstigs kommun med omnejd med fokus på subkulturer. Vi arbetar för att främja subkulturer, för att stärka subkulturers plats i rampljuset och för synliggörandet av subkulturer i samhället. Tillika strävar vi även efter att möjliggöra för fler kulturaktörer att verka och synas i Nordanstig, Hälsingland och övriga Sverige. Föreningen arbetar över gränserna för att skapa samarbeten och bygga nätverk över hela Sverige och världen. I samarbete med andra föreningar vill vi skapa en bred verksamhet inom främst subkulturer, men ser på detta med ett breddperspektiv inom övriga kulturella områden. Vår främsta samarbetspartner är studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet.

Styrelsen arbetar aktivt för att tillgodose medlemmarnas intressen genom att regelbundet bjuda in till medlemsmöten där vi diskuterar potentiella koncept, evenemang och studiecirklar. Vi stödjer och främjar medlemmar som har egna idéer de vill förverkliga. All verksamhet utgår ifrån föreningens och dess medlemmars kulturella intressen och vi försöker att möjliggöra så många verksamheter som våra resurser medger. Vår målgrupp är människor i alla åldrar med antingen ett subkulturellt intresse eller ett generellt kulturintresse.

Utöver medlemmar så ansluter vi även kulturutövare till föreningen. Som t.ex. musiker, författare, konstnär, designer, dansare, performanceartist eller fotograf så kan du som ansluten kulturutövare få hjälp att synas genom föreningens kanaler. Bedriver du därtill din kulturutövning som en studiecirkel hos Kulturens Bildningsverksamhet så finns dessutom materiel hjälp att tillgå.

Föreningen är främst en subkulturförening, vi är även en...

  • Kulturförening med bredd

  • Arrangerande förening som gör såväl små som stora evenemang

  • Projektdrivande förening

  • Förening som idkar kulturella samarbeten lokalt, nationellt och internationellt

  • Producerande förening som samarbetar med kulturutövare av olika slag

  • Förening med visionen driva fristående kulturhus och produktionsstudior.