Vi söker deltagare i Hälsingland till projektet RTSI - Rätten Till Sin Identitet

Alternativkretsen Hälsingland söker dig i Hälsingland som är less på att din livsstil inte kan få vara din identitet!

RTSI - Rätten Till Sin Identitet" är ett projekt som ägs av Kulturens bildningsverksamhet och drivs av vår systerförening KF Kretsen inom vårt gemensamma subkulturella nätverk - S.U.B.  Vi,  Alternativkretsen Hälsingland,  söker nu deltagare i Hälsingland till detta projekt.

För att deltaga blir ni medlem i vår förening. Vi bjuder på medlemskapet för alla som vill följa med oss upp. Resa och boende är betald under projektet. Mejla intresse till info@alternativkretsen.se och märk rubriken RTSI.

rtsi.jpg

Om projektet ”Rätten till sin identitet”

Projektet ”Rätten till sin identitet” drivs av Kulturföreningen Kretsen i Umeå och pågår från 1 juli 2014 och 3 år framåt. Under den tiden kommer projektet att arbeta med unga i fokus för att lyfta, informera om och synliggöra arbetet mot diskriminering av subkulturer.

Kulturens gör en treårig satsning med projektet ”Rätten till sin identitet” – ett ungdomsprojekt. Ungdomar inom subkulturer får lyfta fram och synliggöra erfarenheter av mobbing, diskriminering och brott av hatbrottskaraktär som de utsatts för. De ska visa på den utsatthet som upplevs, verka förebyggande för andra unga och ge mer kunskap och förståelse till andra aktörer, exempelvis skolan som möter målgruppen. Målsättningen är också ett rikstäckande nätverk för målgruppen.

Kick-off

19-21 september 2014 i Umeå
(OBS denna sida är under konstruktion så kolla in för uppdateringar!)

Projektet rätten till sin identitet startar med en stor Kick-off under en hel helg i Umeå. Vi kommer bjuda in ca 50 unga till en helg av inspiration, föreläsningar, aktiviteter och möten. På kvällarna finns också möjligheten att få ta del av ett stort utbud musik och kulturaktiviteter då en subkulturfestival går av stapeln i Umeå samma helg.

Vi kommer stå för resa, mat och boende för deltagarna!  Det låter kanske för bra för att vara sant men tack vare vår finansiering från Allmänna Arvsfonden är detta möjligt.

Det enda som egentligen krävs är att du är ung, intresserad av att vara med och arbeta mot diskriminering av subkulturer samt att du kan tänka dig att berätta och diskutera kring detta. Läs mer nedan för att få veta hur det går till och vad det innebär.

 

Vad innebär detta?

Om du vill vara med i projektet ”Rätten till sin identitet” har du chans att bli en av de 50 utvalda som får resa, mat och boende för en inspirerande helg i Umeå där projektet startar. Du anmäler ditt intresse och en av de som jobbar med RTSI kommer höra av sig till dig för att få veta mer.

 

Vilka får söka?

Du är ung (13-25 år). Är du under 18 år krävs att din målsman godkänner att du deltar i projektet. Du är intresserad av projektets idé, dvs att arbeta mot diskrimineringen av subkulturer som sker i Sverige och i världen.

Du kan tänka dig att diskutera och dela med dig av dina tankar och kanske också dina erfarenheter om du utsatts eller sett diskriminering gentemot personer som valt ensubkulturell identitet. Du tycker frågan är viktig och du tycker att det är en självklarhet att alla människor har lika värde.

Du kan tänka dig att komma till Umeå och vara med på Kick-off helgen 19-21 september. Du kan kanske tänka dig att under de kommande 2-3 åren vara med i projektets nätverk och ha chans att delta i fler aktiviteter (inget krav men ett önskemål från vår sida).

 

Hur går det till, vad kommer hända?

Du kommer att få resa till Umeå, fredag den 19 september. Du bor på hotell natt mot lördag och söndag och där får du frukost. Lunch och Middag får du på annan plats. Mer information om detta kommer till deltagarna. Du reser hem söndag den 21 september.

Under helgen kommer du ha ett fullt schema med olika aktiviteter och få delta i workshops, föreläsningar och aktiviteter. Du kommer få träffa författare, musiker och kreatörer, personer som arbetat mot diskriminering av subkulturer och mycket mer.

Du kommer under helgen få diskutera och fördjupa dig på dina egna villkor. Du kommer få chans att lära dig mycket samtidigt som du får möta en mängd spännande personer. Detaljer om programmet kommer inom kort på denna sida.

På kvällarna har projektets deltagare bjudits in av Umeås alternativkultur-festival Sunset Park, så du får ta del av musik, dans, konst, performance, marknad och mycket mer. Ja, du läste rätt, festivalen bjuder deltagarna på entrébiljetten!
 

Projektet ”Rätten till sin identitet” pågår från 1 juli 2014 och 3 år framåt. Under den tiden kommer projektet att arbeta med unga i fokus för att lyfta, informera om och synliggöra arbetet mot diskriminering av subkulturer.

 

Projektet har tre delar som vi går igenom i stora drag nedan.

År 1: Rekrytering och skapande
Under detta år bjuder vi in unga deltagare som vill medverka. Vi startar med en Kick-off helg i Umeå 19-21 september dit vi bjuder in ca 50 deltagare. Där bjuds på inspiration och föreläsningar med mera.

Alla deltagare har så chansen att få vara med i projektets fortsatta arbete. Under första året kommer deltagarna arbeta med att få fördjupa sig i ämnet och fritt i textform reflektera kring och skriva om sina erfarenheter. Det kan vara fritext, i poesiform, berättelseform och det kan vara anonymt. Ämnet är alltså diskriminering mot subkulturer.

Dessa texter och berättelser kommer sammanställas i en publikation som främst släpps på nätet. Deltagarna har alltså chans att få sina texter publicerade.

År 2 Kreativitet och produktion

Under projektets andra år kommer vi bjuda in artister, musiker, konstnärer och andra ”kreatörer” som vi valt att kalla det att delta i projektet. Det kommer bli allt från väldigt kända artister till helt okända. Projektets deltagare har också själva möjligheten att delta som kreatörer.

Tanken är att dessa kreatörer ska arbeta med att med utgångspunkt i berättelserna skapa material, tex musik, musikvideos, konstverk med mera som inspirerats av och utgår från texterna/berättelserna som röd tråd. Kraften i kulturella uttrycksformer ska göra budskapet levande.

Resultatet kommer att sammanställas och vi kommer bland annat ge ut en USB-publikation, en DVD med urval och släppa materialet på nätet!

En andra konferens kommer gå av stapeln där deltagarna får mötas och synliggöra sina resultat till varandra.

År 3 Synliggörande och förankring

Under det sista året ska projektet och resultaten synliggöras så mycket som möjligt mot omvärlden, allmänheten. En turné ordnas med utgångspunkt i landets 3 största städer samt med avslutning i Umeå för att få omvärldseffekt och medial uppmärksamhet. Om möjligt kommer projektets olika samarbetsorter också att inkluderas på olika sätt med lokala event.

Deltagarna och omvärld bjuds i samband med turnéstoppet in till den trejde, fördjupande, konferensen där projektets resultat synliggörs och fördjupas ytterligare i kreativa forum, workshops och dialog, kreativa möten.

 

Framtiden?

Vår vision är en värld där man inte utsätts för diskriminerande behandling om man väljer en subkulturell identitet. Vi hoppas att projektet resulterar i att frågan lyfts och synliggörs och att samhället runtom oss får en kunskap om vad frågan handlar om. I de bästa av världar når vi så långt att vi kan påverka även lagstiftning så att man får en ökad kunskap om de hatbrott som sker gentemot personer som tillhör subkulturer.

Andra projekt och initiativ

Det finns fler än vi runtom i världen som arbetar med denna fråga. Mest kända är troligenThe Sophie Lancaster Foundation i Storbritannien som arbetar mot diskriminering av subkulturer och för att motverka fördomar.

Detta projekt är dock Sveriges första av sin art och vi hoppas att det inspirerar till förändring, ökad kunskap och nya initiativ.

 

Organisation & samarbetspartners

Projektägare:
Projektet Rätten till sin identitet ägs av Kulturens Bildningsverksamhet (Kulturens).
www.kulturens.se

Projektet drivs av:
Projektet drivs tillsammans med Kulturföreningen Kretsen (KF Kretsen) i Umeå där projektet har sitt säte. KF Kretsen är idégivare till projektet och tillsammans med Kulturens huvudpart för projektet. 
www.kretsen.org

Projektet finansieras av:
Projektet har fått finansiering från Allmänna Arvsfonden. Arvsfonden fördelar projekt- eller lokalstöd till ideella organisationer, som vill pröva nyskapande idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.
www.arvsfonden.se

Projektets övriga samarbetspartners:
Ung Media
Ung Media är ett ideellt och rikstäckande förbund för medieföreningar där minst 60% av medlemmarna är i åldrarna 6-25 år.
www.ungmedia.se

Nätverket för subkultur i Sverige:

  • KF Alternativkretsen Hälsingland
  • KF Kulturskymning, Uppsala
  • Västkretsen, Göteborg
  • Kulturkretsen Linköping
  • KF Sub, Östersund
  • Neostalgia Skåne
  • Subvox, Göteborg
  • med flera