Vi vill ha ett kulturråd som även vågar utmana normer och sticka ut hakan för att bana fram nya kulturvägar

Vi ser att det är viktigt att alla kulturformer finns representerade i vår kommun och att alla kulturaktörer ska få en chans att vara med och påverka Nordanstigs framtida kulturutveckling.

Petra Shara Stoor, ordf. Kulturföreningen Alternativkretsen Hälsingland.

Nordanstigs kommun planerar för ett kulturråd, jag är en av de nominerade till detta. Kul såklart att ha sitt namn med bland kandidaterna till rådet. Inväntar nu mer information om själva kulturrådet gällande struktur, visioner, mål och arbetssätt för att se om det är ett tåg jag ska, vill och kan hoppa ombord på ifall det blir åka av att jag blir erbjuden en plats i rådet. För min del är det av yttersta vikt att det kulturråd som sen bildas ska se med ett breddperspektiv på hela kulturlivet i Nordanstigs kommun, kulturomfamning av både gräsrötter och trädtoppar där alternativ kultur och traditionell kultur ska värderas lika högt och brett. Ett kulturråd som även vågar utmana normer och sticka ut hakan för att bana fram nya kulturvägar
— Ordf. Petra Shara Stoor

Artikel i Hudiksvalls Tidning (HT)

Tidningen Dagens samhälle kallade Nordanstig kulturskymningskommun för ett par år sedan. Kanhända får kulturlivet luft under vingarna nu, då ett kultur- och turismråd ska utses. 

Den 15 januari var sista dagen att nominera personer till ett kultur- och turismråd. Nu har 16 kvinnor och 6 män föreslagits till denna remissinstans för frågor kring Nordanstigs kulturliv där "överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kulturutövare, enskild, förenings- eller företagsform och Nordanstigs kommun" ska ske. En representant från föreningsrådet ska ingå, två lokalpolitiker, tre tjänstemän (näringslivschef, näringslivssekreterare och bibliotekschef) och fem personer väljs bland nominerade.

Kommunen har redan ett näringslivsråd  , som ska fungera som remissinstans i näringslivsfrågor. Nu ska det nya rådet verka för att kommunen ska ta del av och beakta kulturlivets synpunkter, rådet ska kunna ta initiativ och aktivt verka för förändringar och utveckling av kommunens verksamheter inom kulturområdet, enligt Barbro Björklund, näringslivssekreterare. Rådet, som ska utses av en arbetsgrupp knuten till näringslivskontoret, ska sammanträda 4–6 gånger årligen, och troligen tillsättas i mars.

Informationen har funnits på Nordanstig.se en tid, men många har missat detta. Petra Shara Stoor, Jättendal (som själv nominerats) tycker kommunikation varit dålig, men gläds åt satsningen:

– Jag hoppas personer i olika åldrar, med olika bakgrund, som brinner för ett brett kulturliv väljs. Det är bra om det blir ett nytänkande, utvecklande kulturråd som även vågar utmana normer för att utveckla kulturlivet i Nordanstig. 

Hon ser gärna att rådet förnyas med några års mellanrum, och hoppas kommuninvånarna ska involveras i utvecklingsprocessen.

Läs även om Petra Shara Stoors vision för Jättendal.

Olle Englundh, Svedja, som bland annat gjort filmen Nordanstigs ansikten, är mycket positiv till att ett nytt forum tillkommer. Dock ger även han bakläxa i fråga om informationen:

– Varför så bråttom, och varför har inte informationen gått ut på ett bättre sätt? Man borde spritt detta i alla tillgängliga kanaler.

Elsie Bäcklund-Sandberg, Sågtäkten, sitter i kommunens pensionärs- och handikappråd, och är mycket involverad i sydöstra kommundelens kulturliv:

– Här är det angeläget att kommunledningen tydliggör avsikten med att rådet inrättas, och att man ger verkliga förutsättningar för att stödja och utveckla det samlade kulturlivet både på kort och lång sikt. Detta förpliktigar i allra högsta grad och får inte bli bara tomma fraser.

– Min förhoppning är att alla i kommunen ska ges förutsättningar att få uppleva livskvalitet, alltså kvalitet i livet och med livet.