EVENEMANGSARKIV

Nedan finner du information och dokumentation rörande kulturföreningen Alternativkretsens genomförda evenemang. 

Har du material att bidra med? Kontakta oss!

 

2014

Datum
2014-12-13
014-04-01
2014-08-01

Arena
Skulls & Bones Artwork
Fd. Katolska kyrkan
Åkernäsparken

Ort
Jättendal
Gävle
Forsa


2013

Datum
2013-12-14
2013-10-26
2013-09-07
2013-07-19
2013-04-30

Ort
Jättendal
Jättendal
Hudiksvall
Jättendal
Jättendal


2012

Datum
2012-12-29
2012-12-15