BLI MEDLEM I ALTERNATIVKRETSEN HÄLSINGLAND

Som medlem antas du vara en intresserad av föreningens och våra medlemmars bästa, samt godkänna föreningens stadgar och aktivt ta ställning för ett medlemskap.

 

GRATIS MEDLEMSAVGIFT!

För år 2015 och tillsvidare är medlemsavgiften är satt till 0 kr 

 
 
 

När du blir medlem i KF Alternativkretsen Hälsingland behandlar vi dina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) (PUL). Ett medlemskap i KF Alternativkretsen Hälsingland innebär att du godkänner att vi lagrar viss information om dig i vårt databasystem. Om du avslutar medlemskapet kommer du att finnas kvar ett år efter senaste aktiva medlemskapsperiod, detta för att vi ska kunna sköta administrationen korrekt.