BLI MEDLEM I ALTERNATIVKRETSEN HÄLSINGLAND

Som medlem antas du vara en intresserad av föreningens och våra medlemmars bästa, samt godkänna föreningens stadgar och aktivt ta ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen.

Medlem i föreningen kan man vara på olika sätt. Man kan vara antingen medlem eller premiummedlem.

 

MEDLEMSAVGIFT

KF Alternativkretsen Hälsingland ser medlemsavgiften som ett tecken på att medlemmen frivilligt har valt att stödja föreningen och dess syften. Medlemmar betalar in medlemsavgiften på föreningens bankgiro. När detta är gjort kommer medlemmen att få någon typ av intyg eller bekräftelsebrev över sitt medlemskap, kanske ett medlemskort. Kontaktuppgifter till föreningens medlemmar sammanställs i en medlemsmatrikel. Medlemsavgiftens storlek fastställs på årsmötet.

Så här ansöker du medlemskap:

Genom att fylla i formuläret med dina kontaktuppgifter, välja vilken typ av medlem du vill vara och sedan klicka på knappen "Bli medlem" så kommer du att skicka medlemsansökan till föreningen.

Föreningen kommer att ta emot din ansökan och godkänna den varefter en faktura sänds till dig med medlemsavgiften via epost eller snigelpost. När betalningen av medlemsavgiften kommit in får du en bekräftelse på din betalning via epost eller telefon.

Personnummer

Namn

Adress

Postadress

Epost

Telefonnummer

Mobilnummer

Välj medlemskap

 

MEDLEM

är den som stödjer föreningens arbete och som vid möjlighet kan hjälpa till ideellt under föreningens aktiviteter. En medlem får medlemsrabatt till viss del av föreningens aktiviteter och medlemsprodukter (Dessa rabatter meddelas enskilt gällande olika evenemang). En medlem får nyhetsbrev gällande föreningens aktiviteter men har ingen rösträtt vid styrelsemöten, däremot kan den lämna motioner och förslag som styrelsen behandlar på nästkommande styrelsemöte.

 

PREMIUMMEDLEM

är den som stödjer föreningens arbete och som vid möjlighet kan hjälpa till ideellt under föreningens aktiviteter. En premiummedlem får medlemsrabatt på ALLA av föreningens aktiviteter samt medlemsprodukter. En premiummedlem får tillgång till att hyra föreningens utrustning och lokaler.(Hyra av lokal och utrustning diskuteras enskilt med berörd premiummedlem och enskilda avtal upprättas). En premiummedlem får nyhetsbrev gällande föreningens aktiviteter och har rösträtt vid styrelsemöten, samt får lämna motioner och förslag som styrelsen behandlar på nästkommande styrelsemöte. En premiummedlem kan bli invald i styrelsen om valberedningen finner premiummedlemmen lämplig för styrelsepost.

 

När du blir medlem i KF Alternativkretsen Hälsingland behandlar vi dina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) (PUL). Ett medlemskap i KF Alternativkretsen Hälsingland innebär att du godkänner att vi lagrar viss information om dig i vårt databasystem. Om du avslutar medlemskapet kommer du att finnas kvar ett år efter senaste aktiva medlemskapsperiod, detta för att vi ska kunna sköta administrationen korrekt.