VILL DU STARTA EN STUDIECIRKEL HOS ALTERNATIVKRETSEN?

Utövar du och dina vänner någon gemensam hobby eller kultur på er fritid? Starta en studiecirkel hos oss så hjälper vi er med konstnärlig och kreativ uppbackning samt verksamhetsmedel mot att ni bidrar till att bredda föreningens verksamhet!

Alla sorters kulturutövande som sker i grupp kan översättas till en studiecirkel. Det kan röra sig om vitt spridda intressen, verksamheter och aktiviteter som till exempel måleri, rockband, filmtittande, serieteckning, körsång, tv-spelande, skrivande, dans, fotografi eller rollspel. Kortfattat så kan man säga att alla aktiviteter där minst tre personer deltar kan bedrivas i studiecirkelform.

Vi hjälper er cirkel att få verksamhetsmedel genom vårt samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet - studieförbundet för kulturutövare. Er studiecirkel ges även exponeringsutrymme i föreningens kanaler. Detta för att ni och er cirkel ska få möjlighet att utvecklas och få möjlighet visa upp er verksamhet i olika sammanhang.

Vi delar in våra studiecirklar i två kategorier; öppna respektive slutna cirklar. En öppen cirkel är en studiecirkel vars verksamhet syftar till att utveckla individerna i cirkeln och som inbjuder till ett högre antal deltagare. Öppna cirklar listas på föreningens hemsida. En sluten cirkel är en studiecirkel vars verksamhet syftar till att utveckla cirkelns syfte som sådant och som inte bjuder in till ett högre antal deltagare. Slutna cirklar listas inte på föreningens hemsida.

Exempel på öppen cirkel: rollspelsklubben.
Exempel på sluten cirkel: rockbandet.

Nedan finner du mer generell information om studiecirklar, en guide för start av studiecirkel och ett formulär  för att meddela oss om att du startat en studiecirkel. Om du fortfarande har frågor kring detta, kontakta oss!

 

GRUNDLÄGGANDE OM STUDIECIRKLAR

Studiecirkel – minst tre personer inklusive ledare som träffas under minst tre sammankomster med totalt minst nio studietimmar à 45 minuter per år. Maximalt får en studiecirkel bedrivas tre gånger per vecka och fyra timmar à 45 min per tillfälle och totalt 480 studietimmar per år. Deltagarna lär och utvecklas tillsammans enligt ett gemensamt upprättad arbetsplan. 

Studiecirkeln kännetecknas av:

 • att den är öppen för alla, utan formella krav på förkunskaper
 • att deltagaren avgör själv om han/hon vill delta
 • att deltagarna har inflytande över innehåll och upplägg
 • att den leder till ett lärande vars syfte är utveckling och förändring
 • att kunskap söks gemensamt och samtal och diskussion är en viktig del - att det finns tid för reflektion och eftertanke mellan sammankomsterna

Utöver studiecirklar finns två ytterligare former av folkbildning vilka föreningen genom Kulturens Bildningsförbund kan ge stöd för:

Annan folkbildningsverksamhet – större grupper med fler än 20 deltagare som träffas och lär tillsammans. Det kan också vara några personer som lär tillsammans en enstaka dag, exempelvis vid en workshop.

Kulturprogram – ett minst 30 minuter långt offentligt framträdande. Kulturarrangemanget ska vara offentligt utannonserat och kan bestå av allt som kan framföras inför publik, till exempel dansuppvisningar, teaterföreställningar,  konserter, vernissage och shower.

 

VANLIGA FRÅGOR OM ATT BEDRIVA STUDIECIRKEL I ALTERNATIVKRETSEN

Vem får starta en studiecirkel i Alternativkretsen?

För att vara studiecirkelledare i Alternativkretsen måste man vara medlem och ha betalat sin medlemsavgift. Startar ni en studiecirkel hos oss trots att ledaren inte är medlem så kommer allt verksamhetsstöd att gå till att betala dennes medlemsavgift i första hand. Så fort den är betald så kommer ni att få tillgång till dessa medel.

Hur många deltagare måste/får man vara i en studiecirkel?

För att driva en studiecirkel så måste man vara minst 3 personer inklusive studiecirkelledaren. Antalet deltagare måste vara rimligt utifrån deltagarnas behov och förmåga. Är ni fler än 20 personer? Kanske är ni en stor teatergrupp, en symfoniorkester eller rollspelsgrupp? Då faller er varksamhet istället inom ramen för:

Annan folkbildningsverksamhet – större grupper med fler än 20 deltagare som träffas och lär tillsammans. Det kan också vara några personer som lär tillsammans en enstaka dag, exempelvis vid en workshop.

Hur ofta får man träffas i sin studiecirkel?

Minst 3 sammankomster och 9 studietimmar à 45 minuter. En studiecirkel får pågå max 480 studietimmar per år. 

Vår studiecirkel vill arrangera ett evenemang i anslutning till vår verksamhet. Kan vi få stöd för detta?

För offentliga evenemang kan föreningen genom Kulturens Bildningsverksamhet ge bidrag för kulturarrangemang. Detta för varje programpunkt som innefattar följande:

Kulturprogram – ett minst 30 minuter långt offentligt framträdande. Kulturarrangemanget ska vara offentligt utannonserat och kan bestå av allt som kan framföras inför publik, till exempel dansuppvisningar, teaterföreställningar,  konserter, vernissage och shower.

Måste man träffas på en fysisk plats?

En studiecirkel kan bedrivas med enbart fysiska möten, en kombination av fysiska möten och distansutbildning eller i sin helhet på distans. Är distansinslagen av betydelse för studierna som helhet rapporteras cirkeln som distanscirkel, även om mindre än hälften av tiden genomförts på distans. Exempelvis så träffas många deltagare i våra studiecirklar via nätet och konverserar i Facebookgrupper eller via Skype.

Kan man vara utländsk medborgare utan svensk personnummer och driva en studiecirkel?

Som deltagare i verksamhet räknas svenska medborgare och medborgare från det Europeiska samarbetsområdet (EES) samt från Schweiz. Med EES-medborgare avses utländska personer utan svenskt personnummer.

 

GUIDE - STARTA STUDIECIRKEL HOS ALTERNATIVKRETSEN

 1. Läs igenom ovan information om studiecirklar i Alternativkretsen. Utöver texten ovan hänvisar vi er även Kulturens Bildningsförbunds hemsida om vad som gäller kring kultur och folkbildning.

 2. Under Om Kulturens > Ladda ner på Kulturens Bildningsförbunds hemsida ladda ner arbetsplan för studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet. Arbetsplanen fylls i av cirkelledaren och sänds till Kulturens senast i samband med att närvarolistan skickas in. 
   
 3. På samma sida laddar ni även ner föranmälninsblankett cirkel.
   
  • Kryssa i rutan "Region Mitt (Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Uppsala, Värmland och Örebro)"
  • Under "NAMN PÅ DIN FÖRENING/KULTURENS SAMARBETSPART" skriv "KF ALTERNATIVKRETSEN HÄLSINGLAND"
  • Under "NAMN PÅ RIKSFÖRENING" skriver ni "SUB"
  • Under "Konstnärlig ledare" skriver ni personens namn som kommer att ansvara och vara kontaktperson för cirkeln.
  • Glöm inte att ni måste skriva in alla deltagares hela personnummer och telefonnummer. 
    
 4. Arbetsplanen tillsammans med föranmälningsblanketten för cirkeln skickar ni sedan själva direkt till Kulturens Bildningsförbund. 

  Anmälan skickas till listor@kulturens.se eller via snigelpost till adressen:

  Kulturens Bildningsverksamhet
  Box 1148
  171 23 SOLNA

   

 5. Informera sedan oss, Kulturförening Alternativkretsen Hälsingland, att ni startat er cirkel genom att använda formuläret nedan. Vi tar sedan kontakt med er via telefon och stämmer träff för ett möte för att diskutera era behov med er cirkel. 
   

 6. Närvarolistor ska alltid skickas in i original till oss på Alternativkretsen per post. Vi dokumenterar dessa och administrerar sedan detta gentemot Kulturens Bildningsverksamhet. 

  Adress:
  Kulturföreningen Alternativkretsen Hälsingland
  Fröstengatan 17
  820 76 Jättendal
  Nordanstig

   

INFORMERA ALTERNATIVKRETSEN OM ER NYA CIRKEL

Den person som ansvarar för cirkeln.

Kulturförening Alternativkretsen Hälsingland behandlar dina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) (PUL). Genom att anmäla din studiecirkel till i Kulturförening Alternativkretsen Hälsingland innebär det att du godkänner att vi lagrar viss information om dig i vårt databasystem.