STYRELSEN

Styrelsen jobbar aktivt med att vår förening ska vara en kulturförening med inriktning på subkulturer. Styrelsen arbetar för att möjliggöra för fler subkulturaktörer att verka och synas i Nordanstig, Hälsingland och övriga Sverige. Vi samarbetar över gränserna för att skapa samarbeten och vårt kontaktnät är omfattande och styrelsen arbete är för att  skapa en bred verksamhet inom kultur och främst då subkulturer.

Styrelsen arbetar för att stödja och främja vår förenings medlemmar med egna idéer som de vill förverkliga, detta inom ramarna för vad vår verksamhet och förening har för syfte. Vårt mål är även att verka för en bred kulturverksamhet främst inom subkulturer för våra medlemmar och för att möjliggöra för fler kulturaktörer att synas och verka. 

Föreningens styrelse engagerar sig i möten, projekt, evenemang, festivaler, arrangemang, nätverk, workshops, föreläsningar och utbildningar. Styrelsen arbete utgår alltid ifrån föreningens och medlemmarnas intressen inom kultur, främst alternativa och subkulturer och vi försöker möjliggöra så många spännande och unika verksamheter som våra resurser medger. Föreningens målgrupp är subkulturintresserade och vi riktar oss även mot aktiva ungdomar. Föreningen verkar främst inom subkulturens områden men ser på detta med ett breddperspektiv inom övriga kulturella områden.

 

ALTERNATIVKRETSEN
SITTANDE STYRELSE

Ordförande / Kassör 
Petra Shara Stoor

Vice Ordförande 
Fredrik Fernlund

Sekreterare 
Ylva Åkesson

Vice Kassör / Ledamot
Janina Stoor 

Ledamöter
 Anton Jacobsson
Hans Van Den Broeck
 

 

Kontakta oss i styrelsen
info@alternativkretsen.se