Föreningens styrelse

Petra Shara Stoor
Ordförande, vice sekreterare
petra@alternativkretsen.se, 076-782 88 53

Fredrik Fernlund
Kassör
fredrik@alternativkretsen.se, 073-818 61 47

Jonathan Kyrklund
Sekreterare

 

Anton Jacobsson
Styrelseledamot
anton@alternativkretsen.se